Regeerakkoord nadelig voor MKB

Vier beroepsorganisaties van fiscalisten, accountants en administratief dienstverleners – NOB, NOAB, RB en SRA – hebben minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën op 14 maart een brandbrief gestuurd over de negatieve gevolgen voor het MKB van een aantal fiscale maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

Constatering
De organisaties pleiten voor heroverweging en aanpassing van de maatregelen. Zo kan worden voorkomen dat het MKB – in tegenstelling tot de rest van werkend Nederland – niet meedeelt in de fiscale lastenverlichting of zelfs nadeel lijdt, dat schrijft de NOB.

De organisaties constateren in hun gezamenlijke brief het volgende:
Werknemers met loon uit dienstbetrekking gaan er flink op vooruit. IB-ondernemers met een winst hoger dan de eerste tariefschijf gaan er door de aanpassing van de MKB-winstvrijstelling nauwelijks op vooruit. De tariefdaling voor ‘gewone’ werknemers is maar liefst zes keer zo groot! Dga’s genieten door de verhoging van het box 2-tarief vrijwel geen lastenverlaging op overwinsten en krijgen zelfs een forse lastenverzwaring opgelegd voor winsten die de vennootschap in het verleden heeft gemaakt.

Maatregelen
De vier organisaties vinden de volgende maatregelen noodzakelijk en gerechtvaardigd.

  • De MKB-winstvrijstelling moet worden gehandhaafd op 14% en dient in box 1 aftrekbaar te blijven tegen het maximale tarief van 49,5%.
  • Het aanmerkelijk belang-tarief van box 2 moet 25% blijven en niet worden opgetrokken naar 28,5%. Houdt het kabinet vast aan de voorgestelde verhoging dan moet bij uitkering van al bestaande winstreserves het huidige box 2-tarief van 25% gelden.
  • Het loon van de dga wordt belast tegen maximaal 49,5%. Dat tarief blijft veel hoger dan het tarief waartegen de IB-ondernemer wordt belast voor zijn ‘loon’. Dat grote verschil in belastingdruk moet verkleind worden.

In de brief wordt tot slot duidelijk gemaakt dat het kabinet niet bang hoeft te zijn voor ‘een vlucht in de bv’, aldus het NOB.

Download de brief

 

Fiscale Update Q1 / 2018

Graag informeren wij u over de volgende ontwikkelingen op fiscaal en financieel gebied.
Wij bieden u daarom graag het Nextens nieuwjaarswhitepaper aan met een overzichtelijk schema met alle fiscale wijzigingen voor de jaren 2017 tot en met 2020. En met praktische tips die direct toegepast kunnen worden!

Nextens nieuwjaarswhitepaper

Tevens is de checklist Inkomstenbelasting 2017 nu beschikbaar in pdf.

Checklist IB 2017

 

Speciaal aktietarief Ascensus voor het MKB / tot 30% korting!

Tot 30% korting op de kosten van het samenstellen van uw jaarrekening, de publicatiestukken en bijbehorende fiscale aangiften. Bel voor ons Full Service Pakket MKB (zie ook topic diensten) en laat Ascensus een bod doen op uw huidige situatie.